दलित प्राथमिक बिधालय कक्षा 1 देखी 5 कक्षा विगत वि स 2063 साल देखी सञ्चालनमा रहेको छ । यस बिधालय के 1 देखी कक्षा 5 सम्म 210 जना दलित विधार्थी रहेका छन। 1 देखी 5 कक्षा को कुनै कक्षा मा डेक्स बेन्च छैन ।डेक्स बेन्चको आवश्यकता रहेको छ । सहयोग को लागी अनुरोध छ । नेपाल सरकार द्वारा सञ्चालीत विद्यालय हो । यस गाविस महुवन पर्सा मा दलित को घरधुरी र जनसंख्या बढ़ी भएको समुदाय हो । यस समुदाय को घरधुरी संख्या करिब 200/- रहेको छ। यस विद्यालय बाट अर्को बिधालय टाढा रहेको छ ।

             पर्सा जिल्ला गाविस महुवन वर्डा 7 ( साविक गाविस ) मा रहेको दलित प्राथमिक बिधालय को कक्षा कोठाको अवस्था ।

विभेद भएको ले तो विद्यालय खोलिएको होईन। दलित समुदाय को बालबालिका को शिक्षा मा पहुँच को लागी खोलिएको हो । दलित समुदाय शिक्षित बनाऊनको लागी खोलिको हो । दलित बिधार्थी हरू लाई पढन सजिलो र सहजको लागी खोलिएको। कुनै पनि संघ विद्यालय हो । त्यस संग सरोकार होईन । दलित समुदाय शिक्षित दलित समुदाय को शिक्षा मा पहुँच रहे दलित बालबालिका पढ़ने कुरा गर्नु पर्छ । दलित को विधालय भएको मा दलित विभेद नै छ । त्यो होईन। यो विद्यालय मा सबै शिक्षक गैर दलित नै छन्। गैर दलित शिक्षक छन्। जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत को कारण ले होईन। कृपया सकारात्मक सोचि दिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ । म आशा राख्छू की तपाई को पनि सानो सहयोग हुन्छ ।

धन्यवाद दलित

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

Leave a comment